Louise Eklund (l), regionråd i Skåne, kräver korten på bordet om Svenska kraftnäts uppgifter om elkapaciteten i Skåne. Detta efter att Aftonbladet anser sig ha fått dokument från Svenska kraftnät med mörkade uppgifter.

Aftonbladet har tagit del av originalhandlingar där det framgår att det finns en ”överhängande risk” att Skåne redan i sommar kan behöva ta till nöddrift och att återställningen ”kan ta flera dygn, eller i värsta fall veckor”.

Passager som dessa har dock strukits i dokument som Svenska kraftnät har lämnat ut till Aftonbladet.

”Det är mycket anmärkningsvärt att man medvetet väljer att mörklägga uppgifter om hur allvarlig situationen är gällande vår elförsörjning. Det är oacceptabelt och korten måste upp på bordet om vår elkapacitet och i synnerhet den skånska elkapaciteten”, skriver Louise Eklund (l), regionråd i Skåne, i ett utskick och vidare:

”Vi har länge i Sverige kunnat förlitat oss på att elen alltid funnits där. Nu är det inte så längre och i Skåne är läget extra kritiskt. Vi har redan börjat se konsekvenserna i form av uteblivna företagsetableringar och investeringar. Ansvariga myndigheter måste vara transparenta och redogöra för hur allvarligt läget är, på riktigt”.