Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke vill ha mer kärnkraft.

På Svenskt Näringslivs sajt konstaterar han att ”Sverige har elbrist”.

Och det påverkar näringslivet i Sverige negativt:

”Elkrisen slår redan mot investeringar i Sverige. Det har hänt att städer tvingats tacka nej till stora industriinvesteringar på grund av otillräcklig kapacitet i elnätet”, konstaterar Jan-Olof Jacke på sajten.

Det finns två orsaker till elbristen, anser Jan-Olof Jacke:

”En orsak är bristande kapacitet i elnäten. Vi har överskott på el i norra Sverige men underskott i södra. Dessutom har vi lokala flaskhalsar i näten på många ställen.”

Och:

”Samtidigt behöver vi långsiktigt investera i ny planerbar elproduktion, inte minst med tanke på att två kärnkraftsreaktorer i Ringhals snart stängs. Redan under normalvintrar finns en risk för elbrist och det är inte säkert att vi i krislägen kan importera el från andra länder.”