Inför valet 2018 var han så kritisk till partiledningens agerande så han inte ville ställa upp för omval till riksdagen.

Det är Finn Bengtsson som vill komma in i riksdagen igen.

Kritiken då gällde Decemberöverenskommelsen som Moderaterna slöt med alla partier utom Vänsterpartiet med avsikten att stänga ute Sverigedemokraterna från inflytande. Finn Bengtsson kallade överenskommelsen ”idotisk”.

Nu ställer han upp för Moderaternas provval i Östergötland.