Som Dagens Opinion tidigare berättat har Finn Bengtsson riktat skarp kritik mot att regeringen dröjt med sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år.
 
Nu anmäler han finansminister Magdalena Andersson till konstitutionsutskottet.
 
Förslaget är en del av Alliansens budget, som vann omröstningen i vintras. Tanken var att sänkningen skulle genomföras redan vid årsskiftet, men först i måndags lämnade regeringen en proposition. Där föreslogs dessutom att sänkningen skulle börja gälla först från 1 maj.
 
Finn Bengtsson noterar i sin KU-anmälan att den senaste propositionen innehåller ”exakt samma lagförslag” som fanns i den förra regeringens.
 
”Trots detta har det tagit nästan två månader för regeringen att tillgodose riksdagens beslut – i en fråga som uppenbarligen brådskade, eftersom det handlade om att förverkliga riksdagens budgetbeslut för år 2015”, skriver Finn Bengtsson som tycker att regeringen medvetet förhalat beslutet.
 
Han nu vill att konstitutionsutskottet granskar finansministerns hantering av ärendet.
 
– Ministrar som medvetet går emot ett majortitetsbeslut fattat av Sveriges Riksdag ska veta hut! Det är min förhoppning att min KU-anmälan leder till en sådan uppstramning i regeringskansliet, säger han.
 
– Detta är särskilt viktigt att markera i det läge som den så kallade decemberöverenskommelsen (DÖ) försatt oss i. Det vill säga en omotiverad förlamning av våra möjligheter att mest effektivt och kraftfullt kunna agera utifrån oppositionrollen som enskilda riksdagsledamöter, fortsätter Finn Bengtsson.
 
Han tillägger att han inte tvekar inför "att använda alla andra till buds stående demokratiska instrument för att föra en så aktiv opposition som jag bara kan".
 
– Förhoppningsvis kan detta delvis kompensera för den våta filt av passiviserande oppositionsarbete som DÖ tyvärr oönskat bistått oss med, avslutar Finn Bengtsson.