Kommissionen har analyserat det låga valresultatet och lämnar nu fram sin rapport.

– Den absolut viktigaste anledningen att vi inte kunde attrahera väljarna var att vi saknade ett sammanhållande koncept som Moderaternas arbetslinje. Det gjorde det omöjligt för valarbetarna att svara på frågan varför man ska rösta på Kristdemokraterna, säger Jonatan Hedin, som leder kriskommissionen.

Något annat som avskräcker väljarna är fördomar som frodas kring partiet.

– Partiet dras fortfarande med en rad fördomar. Det blir extra tydligt när vi saknar ett politiskt koncept. Med det inte sagt att vi måste jobba aktivt för att jobba bort fördomar. De vanligaste fördomarna är att partiet har ett inbyggt motstånd mot HBT och att man måste vara kristen för att rösta på Kristdemokraterna.

Här föreslår kriskommissionen att en fördomsgrupp tillsätts med uppgift att med hjälp av opinionsundersökningar ta fram en tydligare bild av vilka fördomar som finns kring partiet.

– Vi vill se vilka väljare som stöts bort och vad vi kan göra för att tvätta bort fördomarna.

De kristdemokratiska ministrarna från förra mandatperioden, Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell, agerade för passivt.

– De har suttit stilla i båten och hållit sig till frågorna som tilldelats i stället för att spela på bollarna som flyger i luften, något som Centerpartiet är bra på.

Kommissionen efterlyser en partisekretare med tydligare politiskt uppdrag att ”ta frågorna som kommer i hetluften”. Partiledningen och gruppledaren, Mats Odell, bär ett stort ansvar.

– Vi menar att de här frågorna är så akuta att ledningen måste ta dem inom ett år. Då krävs att partiledningen man vågar gå in och driva frågorna hårt.

Kan partiledningen och partiledaren Göran Hägglund sitta kvar?

– Om de är beredda att genomföra förändringarna som krävs. Jag tror Göran kan göra det.

Vad har ni i kommissionen för mandat, egentligen?

– Vår uppgift har varit att analysera varför det gick som det gjorde i valet. Gruppen har haft en bred sammansättning. Vi har haft enväldig bredd. Det tycker jag har ökat vår trovärdighet i rapporten.

Slutligen, hur ser ni på frågan om namnbyte?

– Det är inte partinamnet som styr vilka associationer varumärket ger, så ett namnbytes kommer inte att rädda oss 2014 utan snarare förvirra för väljarna.