Kommunal ville ha lönehöjningar på 3 procent, men fick 2 procent. Kommunal fick i stället gå med på ett längre avtal som förbundsordförande Tobias Baudin kallar ett ”riktigt jäkla bra kollektivavtal”.

Avtalet mellan Kommunal och arbetsgivarparterna Sobona och Sveriges kommuner och regioner, SKR, följer industrins märke med en löneökning på 5,4 procent för 29 månader, fördelat på 2 procent under de två första åren och 1,4 procent under det tredje.

Utöver det får yrkesutbildade får 0,6 procent mer under de första tre åren.

Utöver det får alla anställda inom SKR en extra utbetalning på 5 500 kronor från första november.

Avtalsperioden sträcker sig över fyra år. Det sista året ska löneökningarna följa det märke som sätts då.

Kommunal ha också förhandlat till sig en arbetstidsförkortning för de som jobbar heltid natt till 34 timmar och 20 minuter.

– Jag är både stolt och nöjd. De tär ett rikt jäkla bra kollektivavtal, en sege för medlemmarna som inte hade blivit av om det inte hade funnits en så stark självkänsla bland medlemmarna, säger Tobias Baudin.