Som väntat blev det enhälligt grönt ljus för Marie Nilsson, som började sin bana genom att jobba med inom den petrokemiska industrin i Stenungsund som drifttekniker 1982-2012. Sedan kongressen 2014 har hon varit IF Metalls vice förbundsordförande.
 
Till ny vice förbundsordförande valdes Tomas With som sedan 2014 har varit chef för IF Metalls förhandlingsenhet. Veli-Pekka Säikkälä och Anna Jensen-Naatikka valdes om som avtalssekreterare respektive förbundssekreterare.
Anders Ferbe går i pension.