Region Gotland och de politiska partierna har fattat beslut om att genomföra Almedalsveckan 2021.

I ett utskick från Region Gotland berättas om ”en hybrid demokrativecka”. Regionen skriver vidare:

”Huvudspåret är att den anordnas i Visby med fokus på digitala evenemang. Får vi lov och det går är vårt mål att vi ska kunna träffas på plats i Visby på ett tryggt och säkert sätt”.

I begreppet ”en hybrid Almedalsvecka” lägger regionen ”digitala möten som sänds från Visby från olika studios/lokaler”. Alla sändningar ska läggas under en gemensam portal.
Tanken är att ett digitalt Almedalen ska kunna växlas upp till ett fysiskt om pandemin tillåter så.