Därmed går rätten på Läkemedelsverkets linje.
 
Det var för två år sedan som Boehringer Ingelheim skickade ut det aktuella pressmeddelandet om det receptbelagda läkemedlet Pradaxa.
 
Pressmeddelandet förbjöds dock av Läkemedelsverket, som ansåg att det bröt mot läkemedelslagen som inte tillåter reklam av receptbelagd medicin riktad mot allmänheten.
 
Läkemedelsverket menade pressmeddelandet, snarare än pressinformation, var ren reklam då bolaget endast lyfte upp fördelarna med Pradaxa.
 
Bolaget, som tvingades återkalla pressmeddelandet, överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i vintras gav Läkemedelsverket rätt. Efter ännu ett överklagande har nu även Kammarrätten sagt sitt – och går alltså på förvaltningsrätten och Läkemedelsverkets linje.
 
”Det aktuella pressmeddelandet består inte av ett ordagrant eller fullständigt återgivande av bipacksedelns text. Till sitt innehåll framstår pressmeddelandet snarare som en text tillkommen i marknadsföringssyfte”, skriver Kammarrätten i domen.
 
Rätten jämför också med ”en konkurrerande produkt” och slår fast att konkurrenten, till skillnad från Pradaxa, har med ”uppgifter om biverkningar och andra negativa aspekter”.
 
Enligt Kammarrätten sprider pressmeddelandet dessutom positiv information om läkemedlet inför att det ”förväntas bli godkänt för en ny indikation, något som även det tyder på ett marknadsföringssyfte”.
 
Enligt Boehringer Ingelheim ska journalister inte räknas till allmänheten, något som kammarrätten avvisar med motiveringen att det i lagen anges endast ”två grupper som mottagare av reklam, nämligen allmänhet samt personer som är behöriga att förskriva eller lämna ut läkemedel”.