I den senaste corona-rapporten från kommunikationsbyrån JKL Kekst CNC, framgår att svenskarnas oro för corona minskar och förtroendet för institutionerna är på väg upp. Men intresset för att vaccinera sig är lägre i Sverige än de andra länderna i undersökningen.

Andelen svenskar som är mycket oroliga för Coronas påverkan på ekonomin föll till 37 procent i september jämfört med 65 procent i april. Oron i Tyskland ligger på 49 procent. Mest oroligt för ekonomin är det i Storbritannien (70) följt av USA (62). I dessa två länder ökar oron.

25 procent av svenskarna är oroliga över att bli av med sitt jobb, jämfört med 46 procent i USA.

Britterna och fransmännen tappar förtroende för sina institutioner, men i Japan och i Sverige ökar det.  I Sverige åtnjuter Folkhälsomyndigheten högst förtroende med ett nettobetyg på 44 (andelen som ger ett godkänt betyg minus andelen som ger ett underkänt betyg).  Det kan jämföras med 26 procent för regeringen och 3 procent för statsminister Stefan Löfven (s).

Enligt JKL Kekst CNC sticker Sverige ut genom att 42 procent av svenskarna uppger att de sannolikt inte eller definitivt inte skulle vaccinera sig.