Fastighetskontoret fick råden i samband med att Uppdrag granskning jobbade med ett reportage där det skulle avslöjas att politiker och tjänstemän låtit Göteborgs skattebetalare stå för dyra krognotor på fastighetsmässan Mipim i Cannes.
 
Granskningen inleddes i våras. I september handlades JKL upp som pr-byrå. Programmet sändes 6 november.
 
Råden är riktade direkt till fastighetsdirektör Christina Johnsson, som nu är sjukskriven för lunginflammation.
I råden står bland annat:

• "Utgå från att de granskar hårt och orättvist".

• "En medverkan i programmet gör varken till eller från. Gott uppförande från din sida kommer inte att belönas. De är inte snällare bara för att du är det!".
• "Om du medverkar, ’korsklipps’ du med andra bilder och framstår som lögnare".
• "Ställ inte upp i några som helst intervjuer, varken per telefon eller i direktkontakt. De bandar samtliga telefonsamtal och använder alltid dold inspelningsutrustning. Besvara alla telefonsamtal, men gör det via mail".
• "Formulera ett uttalande och träna in det för olika talespersoner i organisationen (’Vi besvarar givetvis alla frågor som ställs till oss. Maila oss, så svarar vi’)".
Råden innehåller också en konkret handlingsplan, där det dag för dag framgår hur Fastighetskontoret ska agera.
En av talespersonerna som nämns i råden är fastighetskontorets kommunikationschef Åsa Grip.
– Det är, som vår direktör säger, absolut inga råd vi använder oss av. De står inte för stadens förhållningssätt. De strider nästan mot den policy vi använder oss av, säger hon till Dagens Opinion.
Åsa Grip agerade talesperson gentemot Uppdrag granskning.
– Vi sa att de fick ringa eller mejla mig. Direktören är fullbokad från morgon till kväll och det skulle vara lättare att få tag på mig, så jag fick bli vägen in. Vi gjorde så för att få kommunikationen att flyta och för att journalister inte skulle hamna i röstbrevlådor och mailkorgar.
 
Använde du dig själv av JKLs råd?
– När jag läster materialet (råden) ser det som det ska vara försvårande. Det är ju helt fel för offentlig verksamhet. Jag skulle inte gå med på det.
Men Uppdrag Granskning tycks ha upplevt de som att ni följde råden?
– Ord står mot ord. Vår direktör känner inte igen det. Vi har ju lagt ner ett offentligt antal timmar på att hjälpa Uppdrag granskning, även om det inte alltid har gått att få svar på en gång.
Åsa Grip tar kontakt med Christina Johnsson för att få veta hur råden kom till Fastighetskontoret.
– Hon säger att hon upplever att de ’dåliga’ råden följde med i ett material som redan var framtaget av JKL för att lämnas till företag. Det var alltså inget som hon hade beställt specifikt. När hon fick materialet och läste råden insåg hon med en gång att det inte var något som vi kunde använda oss av eftersom vi arbetar inom offentlig verksamhet. Därför har hon inte använt sig av råden och kommer inte att göra det.
JKL handlades upp i höst för att bland annat ge råd i strategisk kommunikationen kring statsutveckling, bostadsbyggande, och life science-projektet Medicinareberget men även inför mediernas granskning av Fastighetskontoret efter en resa till fastighetsmässan I Cannes.
– Vi upphandlade JKL i höst. Vi hade ingen byrå innan. Vi hade inte ett sådant behov.
Dock var inte kommunikationschefen Åsa Grip inblandad i upphandlingen.
– Det är direktören som har hållit i avtalet. Hennes behov har styrt.  

Dagens Opinion har sökt JKL.