Det är regeringen.se och government.se som ska omarbetas. Intellecta Corporates uppdrag går ut på att ta fram ett nytt koncept och ny design för sajterna.
 
– Det gäller själva konceptidén, innehållsstrukturen, informationsstrukturen, interaktionsdesignen och omgivningen, men inte programmeringen. Vi gör allt fram till det, säger Hampus Brynolf, strategichef på Intellecta Corporate.
 
Sajterna ska lanseras först 2015, men Intellectas arbete ska vara klart redan den sista januari nästa år.
 
– Det är ett omfattande arbete, men vi har ganska kort tid på oss, säger Hampus Brynolf som tillägger att de är både stolta och ”lite skrämda” inför uppdraget.
 
Du har tidigare varit kampanjansvarig för Socialdemokraterna och även varit på Makthavare. Hur kommer dessa erfarenheter till användning?
– Att ha en kunskap om hur politiken fungerar tror jag är ett stort plus. Att ha en kunskap och förståelse för hur regeringskansliet fungerar och arbetar är också ett plus. Det är ju en komplex organisation med väldigt olika kommunikationsbehov. Från UD till mer förvaltande delar, till finansministerns kansli. Det är en stor bredd i vad som ska kommuniceras via den här sajten och målgrupperna är också väldigt breda och sträcker sig från en intresserad allmänhet till media och lokalpolitiker. Då är det ju klart, ju mer man kan och förstår av hur svensk förvaltning fungerar både i teorin och i praktiken, desto bättre kan man utföra uppdraget.
 
Hampus Brynolf lyfter också fram kollegorna i arbetsgruppen.
 
– Jonatan Fried och Linda Eriksson, som båda kommer från tidningen Fokus, är också väldigt samhällsorienterade, säger han.