Regeringen kommer att bygga ut den så kallade ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak) med även kategorin spel till ANDTS. Men viktiga besked för snus och tobaksindustrin uteblev när socialminister Lena Hallengrens (s) statssekreterare Tobias Lundin Gerdås drog regeringens planer i socialutskottet härom veckan.

”Vi fick en dragning i utskottet men det var bara på övergripande nivå utan detaljer. Spel kommer att ingå som en ny del. Men var tyngdpunkten kommer att ligga vet vi inget om förrän vi får se texter, vilket vi ännu inte har”, berättar Lena Emilsson, socialdemokratisk ledamot i utskottet, via mejl.

Socialutskottet har tidigare bett regeringen återkomma en ändrad tobakslag där det ingår ett skademinimeringsperspektiv, som skulle en lindrigare legal behandling av till rökfria tobaksprodukter, som till exempel snus med idén att det är mindre skadlig att snusa än att röka.

Vilka frågor kring ANDTS kommer att bli viktiga för utskottet att enas kring den här gången då?
”Det är viktigt att utskottet enas om hela strategin. Det kommer givetvis att komma reservationer men förhoppningsvis är det bara på detaljer. Alla partier vill ha strategin och har också möjlighet att påverka innehållet. Om skademinimeringsperspektivet finns med vet vi inte heller förrän vi får se texter”.

Hur väl skulle du säga att regeringens ANDTS strategi stämmer överens med utskottets prioriteringar?
”Till största delen tror jag att strategin kommer att gillas av utskottet. Men det finns alltid saker som kan yrkas att man ska lägga till eller förändra, det är ju politikens sätt att arbeta. Oavsett vilken färg på regering det är, vill ju oppositionen ha synpunkter och egna förslag. Så kommer det att bli även denna gång”.

Och vilka lobbar mest?
”Det är som vanligt, det vill säga olika organisationer och intresseorganisationer. De arbetar både gentemot departementet och enskilda ledamöter. Ingen lobbar mer än någon annan tycker jag”.

I utskottet sitter även M-ledamoten Johan Hultberg, som även hunnit drabba samman med socialminister Lena Hallengren (s) i en interpellationsdebatt.

– Regeringen är väldigt övergripande som sitt arbete med strategin. I mötet med referensgruppen var det inte mycket substans. I interpellationsdebatten lyftes att regeringen ska titta på att narkotikaklassa läkemedel i strategin. Det talas också om ett ’S’ på strategin och att spelfrågan ska läggas in.

Vad tycker du om att spel ska ingå i strategin, det är ju inget man så att säga äter eller dricker?

– Det är ingen enkel diskussion vad som ska ingå i strategin, men jag tror att regeringen och Folkhälsomyndigheten ser det (spelmissbruk) som ett växande problem och som ligger när andra beroendetillstånd.

Skademinimeringsperspektivet, hur tolkar du att regeringen hanterar det i ANDTS-strategin?

– Det var en väldigt överskådlig dragning. Regeringen gav oss inte så mycket information om vad strategin ska innehålla, säger Johan Hultberg och utvecklar:

– Fokus ligger snarare på narkotikafrågan. Men jag och andra ledamöter tycker att det är viktigt att ha ingången med sig att det övergripande målet är att rädda liv och se till människors hälsa och att vi tydligt ser stora skillnader mellan olika nikotinprodukter. Det var vi tydliga med när vi hanterade den nya tobakslagen och regeringen vill göra en långtgående reglering av snuset. Det handlade bland annat om antalet prillor i dosorna och om man inte skulle få ta dosor i självbetjäning och kyl. Men det är tobaksrökning som tar människors liv och där borde fokus ligga.

Varför finns motståndet mot lättare regler för snus?
– Det är mycket historik. Det har funnits ett motstånd mot skademinimeringsperspektivet och man har sett en konflikt mellan att minska bruket och skademinimering. Men jag tycker att man måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, säger Johan Hultberg och lägger till:

– Det har ändå skett mycket. Socialstyrelsen har alldeles nyligen presenterat uppdaterade riktlinjer som ligger i linje med svensk och internationell forskning.

så utvecklas ANDTS-strategin
* Regeringen avser att lägga fram en förnyad ANDTS-strategi som en proposition för riksdagen.

* Regeringen kommer att lägga fram aktuell proposition senast den 23 mars.

* Vad gäller inriktning på strategin hänvisar regeringen till den interna beredningsprocess som nu har inletts.

* Folkhälsomyndigheten har i sin uppföljning av den nuvarande strategi fört fram att den förnyade strategin bör inkludera såväl tobak som tobaksliknande produkter. Folkhälsomyndighetens rapport utgör ett av underlagen i utformningen av den förnyade strategin.