Redan i september 2012 drog fackföreningen IF Metall igång ett försök på sex orter med Kompetensbanken. Nu utökar facket verksamheten till hela landet.
 
Tanken med Kompetensbanken är att göra det lättare för arbetslösa IF Metall-medlemmar och arbetsgivare att hitta varandra.
 
– Det är ett webbaserat verktyg där medlemmar hos oss kan registrera sina meriter och kompetenser, vare sig om man är arbetslös, har jobb eller studerar. Arbetsgivare kan sedan gå in och söka på de kompetenser de vill ha, eller lägga in egna annonser. Allt matchas sedan mot varandra, säger Anders Fredriksson, ombudsman på IF Metall och ansvarig för Kompetensbanken.
 
Tjänsten är gratis för såväl medlemmar som arbetsgivare.
 
– Inget annat fackförbund jobbar på det här sättet, säger han.
 
Är det här alltså er egen arbetsförmedling?
– Det kan man säga, men vi ser det framförallt som ett komplement till Arbetsförmedlingen. Det innebär också att vi kan vara tuffare i vår kritik mot Arbetsförmedlingen, vi tycker inte att matchningen har funkat, säger Anders Fredriksson.
 
Ni är inte nöjda med hur Arbetsförmedlingen funkar idag?
– Nej, det skulle jag inte säga. Men det är inte enskilda arbetsförmedlares fel utan det är nog ett systemfel. De arbetsgivare vi ofta pratar med är inte så nöjda heller.
 
Anders Fredriksson fortsätter:
 
– Men om vi nu hjälper till med att avlasta och kommer in i ett tidigare skede än Arbetsförmedlingen, som först kommer in när man varit arbetslös i ett tag, så innebär det också att de kan lägga mer kraft och energi på de som bäst behöver det. Då behöver de inte heller skicka tillbaka pengarna till staten.
 
Ni började med ett försök på sex orter. Hur många har fått jobb via det här systemet?
– Vi har i första hand inte satsat hårt för att marknadsföra systemet utan att bygga det i skarpt läge. Det har varit ett försök, och det var långt ifrån att vara färdigt, säger Anders Fredriksson.