Fackförbundet IF Metall vill sätta sin bild av den kommande avtalsrörelsen  och kör igång en kampanj samma vecka som arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen kommer igång med sin.
IF Metall kör igång en kampanj inför avtalsrörelsen. När Teknikföretagen har som tema ”Mycket snack, lite verkstad”, använder IF Metall ”Vi får Sverige att funka”.  Filmerna visar IF-metallare på olika företag i Sverige. IF Metall tycks även ta en position inom LO, där rollen som förbundet som sätter det så kallade ”industrimärket” utmanas av bland annat de fem förbunden inom 6F.  Byrån Volontaire har anlitats av IF Metall som denna gång vill nå ut ”brett” och det innebär att även allmänheten är en målgrupp.

”Ja, vi riktar oss till medlemmar och förtroendevalda men också till allmänheten och våra motparter. Att bredda allmänhetens kunskap om industrins och industriarbetets betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd är en viktig del av IF Metalls påverkansarbete”, mejlar IF Metalls kommunikationschef Åsa Märs.

Vilka kanaler kommer ni att använda?
I ett första skede rullar kampanjen i digitala kanaler. Senare under hösten kommer den även att gå i utvald print lokalt och regionalt.”

Förutom filmerna som rullar nu tar IF Metall fram material att dela ut till medlemmar och förtroendevalda för spridning i klubbarna. Det kan handla affischer och give-aways.

Vad ska kampanjen göra för jobb för er avtalsrörelse? Vilka mål ska ni nå för att vara nöjda?
Framför allt ska den höja medvetenheten om vilken stor betydelse industrin och våra medlemmar har för Sveriges ekonomi och välfärd. Den ska förmedla att våra drygt 300 000 medlemmar har en stark röst i avtalsförhandlingarna”.

Hur ser ni på Teknikföretagens kampanj, som ju också rullar ut nu?
”Det är bra att det blir tydligt att avtalsrörelsen är en kraftmätning mellan oss och arbetsgivarna”.