‑ Med aktiveringsbyrå menar vi att vi omsätter strategier och planer i konkreta handlingsplaner och aktiviteter, framförallt genom upplevelsebaserad kommunikation och marknadsföring. Vi har bägge delägare lång erfarenhet från eventbranschen, men jobbar även gärna digitalt samt med pr. Ingen kanal är idag helt oberoende, vi blandar i varje projekt och uppdrag, säger Brian van den Brink.
 
Inom pr, tycks Oakriver och MNML vara givna konkurrenter. Brian van den Brink har också jobbat på MNML.
 
Vilka konkurrenter ser ni?
‑ Det är naturligt att andra eventbyråer blir våra direkta konkurrenter, men vi tycker ändå att vi har en så pass tydlig nisch, specifika kompetenser, erfarenheter och kontakter att vi blir svårslagna inom segmenten sport, träning och hälsa.
 
Vad har ni för omsättningsmål?
‑ Vi siktar på att omsätta 3 – 5 miljoner första räkenskapsåret.
 
Brian van den Brink har tidigare jobbat som marknadschef på träningskedjan SATS och projektledare på PS Communication där även Norberto Lacourt har sin bakgrund.