Det är Eva Nordmark idag förbundsordförande i SKTF, som föreslås bli högsta beslutsfattaren inom TCO. Kongressen, som äger rum 10-12 maj, fattar slutgiltigt beslut om Eva Nordmark får posten.
 
Beredningsgruppen anser att Eva Nordmark ”på alla punkter uppfyller den kravprofil på en ny ordförande som tagits fram i samarbete med förbunden” och att hon ”har en stark samhällspolitisk profil, är samarbetsinriktad och är en god kommunikatör inför de utmaningar som TCO och dess medlemsförbund står inför".
 
”Jag är stolt över förtroendet att bli förordad som ordförande för TCO”, säger Eva Nordmark i en kommentar.