De stora pr-byråernas branschorganisation Precis kommer att få en ny ordförande.

Den nuvarande ordföranden Martin Petersson, koncernchef på H&H Group, ställer inte omval.

I stället har Annika Sjöberg föreslagits som ny ordförande för Precis.

– Jag är hedrad av att ha blivit tillfrågad och ser fram emot att jobba för Precis räkning, säger hon.

Annika Sjöberg vill inte berätta mer än så förrän Precis har hållit sin stämma och fattat beslut i frågan.