Helsingborg jobbar i dag med byråerna Aspekta, Gullers Grupp och Nordisk Kommunikation, men då detta avtal löper ut i slutet av mars går kommunen ut i en ny upphandling.
 
Upphandlingen gäller strategiska kommunikationstjänster och består av två delar: opinionsbildning samt värdegrundsarbete.
 
Ett av de större uppdragen för byråerna blir att bistå i lobbyarbetet kring den föreslagna HH-tunneln, som kommunikationsdirektör Birgitta Darrell beskriver som en av de viktigaste frågorna för staden.
 
– Vi började prata redan för 100 år sedan om en fast förbindelse till Helsingör. Snart är det dags att det blir något av det. Vi har jobbat i tre år och känner nu att vi behöver göra mer, säger Birgitta Darrell.
 
Byråerna ska bland annat hjälpa till med att ta fram debattartiklar, positionera staden i samhällsdebatten, kartlägga opinionsläget, aktörer och drivkrafter.
 
I förfrågningsunderlaget har staden dessutom ett scenario, där leverantörerna ombeds beskriva hur de, med en budget på 1 miljon kronor, ska ”få in en skrivning om en fast HH-förbindelse till regeringens budgetproposition 2015”.
 
När det gäller värdegrundsarbetet ska byråerna exempelvis genomföra målgruppsanalyser, formulera kommunikationsstrategier och plattformar samt identifiera trender.
 
Upphandlingen beräknas vara värd totalt två miljoner kronor per år, och avtalen sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.