Det pågår något av en dragkamp mellan Malmö och Helsingborg om var nästa förbindelse till Danmark ska byggas. Regeringen har nu gett Trafikverket i uppdrag att föreslå en nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd berättar i i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad hur regeringens tankar går:
 
"Byggandet av en andra fast Öresundsförbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, är ett naturligt steg på lång sikt, vilket bland annat Trafikverket pekat på. Regeringen anser därför att de ekonomiska förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för väg och järnväg bör utredas vidare".

Hon skriver också att "det är angeläget att också prioritera utbyggnad till dubbelspår av banans kvarvarande enkelspårssträcka mellan Ängelholm och Helsingborg" och att "förbättringar på godsstråket genom Skåne" ska prioriteras.