Ny har EU-kommissionen lagt fram sitt stora klimatpaket, Fit for 55. Den föreslagna lagstiftningen ska leda till att uppfylla EUs mål att minska utsläppen med 55 procent till 2030.

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Jytte Guteland har tidigare i veckan utsetts att förhandla EUs utsläppshandel. Hon kommenterar EUs klimatförslag.

”Vi har mindre än ett årtionde på oss att leva upp till, och helst överträffa, det nya utsläppsmålet till år 2030. Vi ser idag kraftigt uppskruvade ambitioner från Kommissionens sida idag, det är tydligt att det juridiskt bindande målet i klimatlagen gör skillnad”.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, hade hoppats på mer:

”EUs klimatlag blev tyvärr en besvikelse. Men den sätter framförallt målen. Nu har vi chansen att överträffa målen och säkerställa att vi lever upp till våra åtaganden i Parisavtalet. Det är slutsnackat nu. Det är dags att fylla klimatlagen med skarpt innehåll. Förhandlingarna om de lagar som tvingar medlemsländerna att lägga om sin klimatpolitik börjar nu”, kommenterar Pär Holmgren.

EUs klimatpaket Fit for 55
Fit for 55 är EU-kommissionens lagstiftningspaket som ska göra det möjligt att nå de nya klimatmålen i klimatlagen. Paketet innehåller 12 förslag:

Revidering av EUs utsläppshandel

Revidering av LULUCF (markanvändning / skogsbruk)

Förordningen om ansvarsfördelning (Effort Sharing Regulation)

Tillägg till förnybartdirektivet

Tillägg till energieffektiviseringsdirektivet

RefuelEU Aviation, reduktionsplikt för flyget

FuelEU Maritime, revidering av direktivet för alternativa bränslen

tillägg till förordningen om utsläppsstandard för nya bilar

gränsjusteringsmekanism för koldioxid

revidering av energiskattedirektivet

Climate Action Social Facility

 

EUs klimatmål

transporter
* 55 procents reduktion av utsläpp från bilar till 2030.
* 55 procents reduktion av utsläpp från lastbilar till 2035.
* 0 procent utsläpp från nya bilar till 2035.
* vägtransporter ska ingå i handeln med utsläppsrätter från 2026.
* EU-kommissionen föreslår även CO2-avgifter för flygsektorn och utökade avgifter för den marina sektorn.

byggnader
* 35 miljoner byggnader kan renoveras till 2030.
* 160 000 nya gröna jobb skapas i byggsektorn till 2030.

energisystemet
* målet för andelen av förnybar energi i EUs energimix sätts till 40 procent till 2030.
* 36 procent effektivare energianvändning till 2030.
* miniskatter på uppvärming och transporter ska ligga i linje med EUs klimatambitioner.

* Den sociala klimatfonden ska bistå med drygt 720 miljarder kronor under sju års tid för finansiering av renovering av byggnader, tillgång till mobilitet med låga/inga utsläpp och även inkomststöd.

* EU-kommissionen föreslår renovering motsvarande minst 3 procent av den totala golvytan av alla offentliga byggnader varje år och med målet att nå 49 procent förnybar kylning och uppvärmning till 2030.

skogen
* Europas skogar ska återställas så att de kan fungera bättre  som kolsänkor. Målet är att nå en kapacitet på 310 Mt jämfört med dagens 230 Mt.