– Vi kommer att fortsätta stötta honom i sitt arbete, säger Sven-Erik Österberg, ledamot i verkställande utskottet, inför ett stort pressuppbåd efter krismötet i dag.
 
Mötet skulle ha avslutats redan på förmiddagen, men drog ut på tiden. Totalt pågick mötet i cirka sex timmar. Att det dragit ut på tiden har spätt på spekulationer om att Håkan Juholt meddelar sin avgång i dag. Men verkställande utskottet har alltså valt att ställa sig bakom partiledaren. 
 
Vid frågan om förtroendet verkligen går att reparera svarar Sven-Erik Österberg:
– Trodde vi inte det så skulle vi inte ge partiordförandet de stöd som vi ger.
 
Håkan Juholt ska nu resa landet runt för att bygga upp förtroendet.
– Partiordförande själv vill och orkar ge sig ut i landet för att diskutera med väljare och även internt i partiet. Diskutera och prata om den situation som uppkommit och den politik som vi vill föra. Vi stödjer honom enigt, säger Carin Jämtin.
 
Håkan Juholt upprepar sina ursäkter igen:
– Jag har gjort ett fel och i samma ögonblick som jag förstod att det var fel har jag försökt rätta till det. Jag är ledsen och jag är sorgsen över att jag gjort människor besvikna.
 
 
Han säger vidare att det kommer visa sig, när allt lagt sig, vad som egentligen var rätt och fel.
 
Ardalan Samimi