TCO Utveckling gör ett bra 2010. Bolaget utför bland annat certifieringar av bildskärmar och headsets i Europa och USA. Omsättningen i bolaget ökade från 20,2 till 25,7 miljoner kronor. Rörelseförlusten på -4,3 miljoner förvandlades under 2010 till en rörelsevinst på 3,5 miljoner kronor.
I bokslutet berättar bolaget att omsättningen drogs ner av att euron försvagades mot kronan.
Bolaget är också pessimistiskt över framtiden för certifieringarna som får ökad konkurrens. TCO Utveckling köpte därför i slutet av 2010 Green IT som är ett verktyg som ska hjälpa organisationer att använda it i miljöarbetet. Inledningsvis ska Green IT ta kunder i Sverige, potentialen anges som ”stor”. ”På sikt” ska verktyget lanseras i övriga Europa.
TCO Utveckling har 13 medarbetare.