De 22 profiler har i ett rörligt inslag för sociala medier fått svara på frågan ”Det här skulle jag göra som miljöminister”.

”Greenpeace kan inte acceptera att regeringen lägger ned miljödepartementet och slaktar miljöpolitiken mitt i en klimat- och naturkris. Vi låter därför miljödepartementet leva vidare i exil bland folket tills det är återupprättat och regeringen bedriver en politik inom de planetära gränserna”, kommenterar Rolf Lindahl, kampanjansvarig på Greenpeace.

Vad vill ni uppnå med ert ’miljödepartement’?
”Vi vill väcka debatt och motstånd mot att regeringen mitt framför våra ögon monterar ner Sverige klimat- och miljöpolitik och den tydligaste symbolen för detta, nämligen miljödepartementet. Vi hoppas också kunna inspirera till engagemang som lyckas pressa våra ansvariga beslutsfattare att bedriver en politik som gör att Sverige når sina klimat- och miljömål”.

Har inte bara regeringen ombildat miljödepartementet och tjänstemännen från det förra departementet är väl kvar. Hur tänker ni då när ni säger att departementet är nedlagt?
”Vi ser med oro på regeringens nedmontering av Sveriges klimat- och miljöpolitik och den tydligaste symbolen för detta haveri är att Sverige för första gången sedan 1987 inte längre har ett eget miljödepartementet. Istället för att klimat- och miljöfrågorna underordnas näringslivsintressen borde det vara tvärtom, att våra miljö- och klimatpolitiska hänsyn är det som sätter ramarna för samtliga politikområden. Vi uppmanar Ulf Kristersson att göra Ebba Busch till mellanchef.

Hur har ni tänkt kring val av personer till ert ’departement’?
Sverige är sannolikt det enda land i EU med ett miljödepartement i exil. Entréskylten för Miljödepartementet räddades av aktivister strax före nyår, innan regeringen skulle riva ner den. Miljödepartementet representeras nu av folket och dess skylt lever vidare och reser runt i Sverige som en symbol för att människor inte accepterar regeringens bristande miljöpolitik och att drömmen om ett samhälle gör tillräckligt för att lösa klimat- och naturkrisen lever. Alla som delar den drömmen är välkomna att vara miljöminister för miljödepartementet”.

Greenpeace miljödepartement
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers
Annika Strandhäll, Socialdemokraterna, tidigare klimatminister
Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen
Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Mikael Malmaeus, miljöforskare IVL Svenska Miljöinstitutet
Martin Smedjeback, aktiv i kampanjen Vegonorm
Jan Lindblad, Klimatalliansen
Sabad Mohammed, ungdomsambassadör, Fryshuset
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Charlotte Signahl, föreläsare och moderator
Elin Bergman, Cradlenet
Martin Lindström, End Ecocide Sverige
Jens Holm, hållbarhetsansvarig ESMC (tidigare klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet)
Veronica Magnusson, förbundsordförande, fackförbundet Vision
Markus Mattisson, biträdande sverigechef, Greenpeace
Rebecka Le Moine, Miljöpartiet
Catarina Rolfsdotter-Jansson, Våra Barns Klimat
Roger Pettersson, generalsekreterare, World Animal Protection
Ebba-Maria Olson, Mossagårdens lantbruk
Carl Schlyter, kampanjledare, Greenpeace
Lisa Wanneby, ordförande, Urbergsgruppen