På söndag sker det första (telefon)mötet i den 22 personer starka trupp som ska ta fram ett nytt partiprogram för Folkpartiet. Det nuvarande programmet har runt 15 år på nacken. Gruppen, eller ”programkommittén” som Folkpartiet kallar den, leds av Christer Nylander, riksdagsledamot från Skåne. Han berättar:
– Vi har ett uppdrag som går ut på att skriva ett partiprogram. Det är ganska öppet. Vi ska jobba i en öppen process och involvera många.
Partiledningen har dock angett en huvudriktning i arbetet.
– Det finns en önskan om att särskilt fokusera på globaliseringens utmaningar om vad det innebär för Sverige och det liberala uppdraget.
Liksom Miljöpartiet, som också utvecklar ett nytt partiprogram, ska Folkpartiet engagera omvärlden i arbetet.
– Vi ska jobba ett år och involvera medlemmarna och även jobba utåt och lyssna på forskare och opinionsbildare. Vi ska använda ett enkätverktyg för att ta reda på allmänhetens uppfattningar om de viktigaste frågorna just nu .

Hur ser dina direktiv ut?
– Jag har fått väldigt öppna och kortfattade direktiv. Det viktiga är vilka utmaningar Sverige står inför och är saker som kan förknippas med globaliseringen, allt från klimat till att vi har jobb och välstånd.

Hur har ni utsett gruppen som ska göra jobbet?
– Det finns många saker som ska vägas in. Gruppen ska ha en bred kompetens och den ha en förankring i landet. Men framför består gruppen av spännande människor med intressanta åsikter som ger spännande möten i gruppen.

här är gruppen som ska ta fram Folkpartiets nya partiprogram
Thomas af Bjur, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Sörmland
Adam Cwejman, ordförande Liberala ungdomsförbundet
Axel Darvik, teknolog
Ulrika Francke, vd på Tyréns
Liselott Hagberg, vice talman
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi
Jan Jönsson, skolledare
Karin Karlsbro, egen företagare
Fredrik Malm, riksdagsledamot
Frida Johansson Metso, partistyrelseledamot
Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap
Thomas Olofsson, gruppledare Folkpartiet Luleå
Marit Paulsen, Europaparlamentariker
Mats Persson, regionråd, Region Skåne
Paula Röttorp, advokat, Hannes Snellman
Jasenko Selimovic, statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag.
Anna Starbrink, landstingsråd, Stockholms läns landsting
Maria Weimer, diplomat
Staffan Werme, kommunalråd i Örebro
IngMarie Westh, sjuksköterska, Västerbotten
Suzanne Åkerlund, kommunråd, Halmstad