– Vi märker en stor efterfrågan både vad gäller krävande public affairs uppdrag och andra strategiska kommunikationsinsatser, säger Paulo Silva, delägare på New Republic.
 
Ett område som byrån växer inom är universitet och skolor där arbetet koordineras av Johannes Hylander, specialist med chefs- och styrelseerfarenhet från lärosäten och myndigheter.
– Det stämmer att vi har allt fler uppdrag inom utbildning och forskning. Det ena uppdraget leder till det andra.
Byrån tar höjd för de nya kunduppdragen genom att öka personalstyrkan med tre konsulter till elva.
Förra veckan berättade byrån att Joen Garsén hade värvats till det nyöppnade kontoret i Malmö. New Republic har anställt ytterligare två konsulter som börjar i november och december, men Paulo Silva vill inte berätta vilka de är.