Svenskarna har för låga kunskaper om omställningen till ett fossilfritt samhälle och kan därför inte delta. Så resonerar Fossilfritt Sverige, som nu tar till en kampanj för att skingra okunskapen.

Först slår Fossilfritt Sverige med hjälp av en Novus-undersökning fast att svenskarna underskattar framstegen som har gjorts och och prisutvecklingen för omställningen via en enkät med fasta svarsalternativ.

*  Drygt en av tio känner till att priset på solcellsmoduler minskat med 90 procent de senaste tio åren.

* En av tio känner till att det globala priset på elbilsbatterier minskat med 67 procent de senaste fem

åren.

* Två av tio svara korrekt att att 20 procent av det drivmedel som tankas i Sverige är biobränsle.

* 28 procent prickar i rätt svarsalternativ att utsläppen av växthusgaser har minskat med 25 procent sedan år 2000.

Kring detta har Fossilfritt Sverige tagit fram tre tecknade filmer med hjälp av frilansaren Johan Toorell medan byrån Reform Society ska hjälpa till att sprida filmerna i sociala medier. Filmerna visar exempel på omställning från bland annat Norge och Indien.

– Vi hoppas att folk ska sprida filmerna så att fler får kunskap om utvecklingen i omställningen. Filmerna visar hur priserna på batterier och solpaneler sjunker. Vi står inför en revolution. Men det är svårt att delta om man inte vet hur utvecklingen har varit, säger Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige.