Förslagen presenteras på DN Debatt samma dag som regeringens utredare John Hassler ska presentera sin utredning om en effektiv klimatpolitik.

De tre avsändarna anser att det ”behövs en ökad politisk tydlighet om hur landet ska byggas fossilfritt” och föreslår följande industrimål:

* Öka produktionen av led med minst 45 TWh till 2030.

* Minst 5 GW till 2030 och 15 GW till 2045 i produktionskapacitet av fossilfri vätgas.

* Ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030.

* Regeringen ”bör stötta” omställningen av cementproduktionen och sätta målet om att införa CCS-tekniken (koldioxid-avskiljning och -lagring) på cementproduktionen i Sverige 2030.

* Produktion av minst 1,8 miljoner ton negativa koldioxidutsläpp till 2030.

* Laddstationer var 60e kilometer, samt tankstationer för vätgas minst var 200e kilometer.