Om Tetra Paks uppfinning lanserades i början av 50-talet med syftet att slå ut glasflaskan, handlar det i dag om att ta marknadsandelar från plastförpackningar.
Klimatfrågan gynnar pappersförpackningar som till skillnad från plast bygger på förnyelsebara råvaror.
Den som surfar in på de anrika svenska pappersbrukens hemsidor, hittar inte bilder på fabriker med rykande skorstenar utan bilder på fotomodeller och lyxiga förpackningar. Så kräver också konsumenterna allt mer exklusiva förpackningar.
Inom kort lanserar exempelvis Billerud en produkt kallad 3D-papper. Det rör sig om ett förpackningsmaterial som ska göra det möjligt att gjuta papper i samma former som plast.
Förpackningarna får en allt viktigare roll när prislappen ska sättas på en vara. När videokassetterna lanserades, såldes de i exklusiva förpackningar som skulle skänka status över inköpet. Idag, om de säljs alls, är förpackningen borta. Förpackningarna står allt mer som bärare av en varas värde ut i butik.

– Lidl använder mycket tryckta, exklusiva förpackningar när de ställer upp varor i butikerna medan Ikea känner att de behöver ha en brun förpackning för att det ska se billigt ut. Det är inte helt enkelt att veta vad kunderna vill ha, säger Magnus Renman, utvecklingschef på SCA Packaging.
För säkerhets skull har företaget byggt ett helt designcenter i Bryssel där kunderna ska kunna skräddarsy sina förpackningar. Allt för att slåss om de 100-200 nya förpackningslösningar som förpackningskunderna efterfrågar. Varje dag.
Bidrar till den starka efterfrågan på förpackningar gör också den ökade mjölkkonsumtionen i länder som Kina. Samtidigt minskar efterfrågan på tidningspapper med 2 procent per år i Västeuropa på grund av att tidningsläsandet sjunker till förmån för internet.
– Jag tror på en tillväxt för den svenska förpackningsindustrin även nästa tio år i Västeuropa. Bland annat kan Kina och Indien vara växande marknader för våra företag. Det handlar inte om någon dramatisk tillväxt, men bättre än den årliga minskningen på tidningspapper, säger Christer Larsson, Förbundsekonom på Pappers.
Han anser att svensk förpackningsindustrin har tagit marknadsandelar under lågkonjunkturen
– Förpackningsindustrin gick ner ungefär tio procent under det första halvåret 2009. Men tappet i Europa har varit större, 13 procent. Så vi tar lite marknadsandelar.
Den svenska förpackningsindustrin har investerat i ny utrustning och det gynnar branschen i dag, berättar Christer Larsson.

– Industrin har under ett antal år investerat ganska bra. Industrierna som det har investerats mest i har det lägsta kostnaderna. Vi har inte alls haft samma varsel i den här lågkonjunkturen. Vi är slimmade och effektiva.

Christer Larsson kastar ändå in en brasklapp.

– Ska man var något pessimistisk, ser vi att en del av våra internationella företag bygger upp kapacitet närmare kunderna i Kina, Indien och Sydostasien där exempelvis mobiltelefoner förpackas.

Och skulle förpackningskunderna svika finns det hopp om nya papperskunder.

– En av våra största order förra året kom från kund som beställde papper för digitalt tryck.
Pappret ska användas av konsumenter som vill trycka ut sina foton från datorn. Området fanns över hudtaget inte för några år sedan, säger Staffan Sjöberg, presschef på Iggesund.