Rapporten mäter hur nöjda ”kunderna” (på fackförbundssvenska heter det ”medlemmar) är vad gäller parametrar som image, förväntningar, kvalitet i produkten och servicen, prisvärde, nöjdhet och lojalitet.
 
SKI konstaterar att branschen får ett lägre betyg än äldreboenden och att ”en alarmerande andel av medlemmarna är missnöjda”. Allmänt har tjänstemannatunga förbund bättre värden. I topp av de fackförbund som SKI redovisar hamnar
Lärarförbundet vad gäller image, förväntningar, produkt och service. Mest prisvärde tycker medlemmarna i Vision att de får.

De nöjdaste medlemmarna har Handels medan Unionen har de lojalaste medlemmarna. I bott i samtliga klasser, bland de specificerade förbunden hamnar Kommunal, som samtidigt är ett av landets allra största förbund.

 

Rapporten bygger på en enkät som besvarades av 1 200 personer. Undersökningen genomfördes av EVRY.