Vänsterpartiet får ett nytt mandat medan Kristdemokraterna. Då ska nämnas att Sverige har 21 mandat av totalt 720 mandat i Europaparlamentet

här är den preliminära mandatfördelningen
S: 5 mandat
M: 4
MP: 3
SD: 3
V: 2 (+1)
C: 2
KD: 1 (-1)
L: 1