Fick du någon känsla för hur Storbritannien tänker sig Brexit?
– Ja, de tänker sig två Brexit. Och jag tror vi kommer att få höra det om några timmar av Theresa May (premiärminister, konservativa partiet). De vill ha total koll över den personliga rörligheten och det vill inte vara under Europadomstolen. Då är det nästan omöjligt att delta i den inre marknaden, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Hon är inte glad över beskedet.

– Det beklagar vi. De hade varit mycket bättre om de hade valt att stanna kvar i den inre marknaden. De handlar om stora ekonomiska intressen. Det är väldigt viktigt för svenska företag som vi har 1 000 av i Storbritannien och vi har 1 200 brittiska företag i Sverige. Det hade varit otroligt mycket enklare om de hade hade stannat i den inre marknaden. Nu gör de inte det. Då gäller det att få ett så bra avtal mellan EU och Storbritannien som vi någonsin kan så att vi fortsätter att värna de svenska intressena och så att EU kan fungera väl. Storbritannien är vår tredje störst exportmarknad.
 

Varför agerar Storbritannien som de gör?
– I folkomröstningen kom det fram att britterna framförallt vill ha kontroll över vilka som kommer in i landet. De upplever att de är för många. De har i dag 3 miljoner EU-medborgare där. De vill stifta sina egna lagar och talar också om sig själva som en global aktör och att självständigheten är viktig.
Vad är vårt nästa steg?
– Nästa steg är att fortsätta att hålla goda kontakter. Jag har kontinuerliga kontakter med de relevanta ministrarna. Sedan tror jag Sverige får en väldigt viktig roll i att se till att diskussionerna med Storbritannien blir konstruktiva. Det är EU-kommissionen som för förhandlingarna, men man kommer hela tiden att ha diskussioner i det allmänna rådet, med EU-ministrarna i alla länder. Det är det enda rådet som alla 27 länder träffas i.  Där tror jag vi kan ha en väldigt konstruktiv roll.    
 
Och vad är britternas nästa steg?
– De vill ju att man börjar med parallella förhandlingar, det vill inte EU. De vill inte ha några övergångsregler, det vill inte i EU. Så jag tror deras (britternas) första steg blir att försöka få förståelse för sitt sätt att se på förhandlingarna. Det kommer inte att bli lätt. Men jag tror att det är absolut nödvändigt att vi får till en positiv förhandlingsstart så att det här inte ska fastna på ett sätt som inte är bra för vare sig Sverige, Storbritannien eller EU.