Omröstningen om EUs nya klimatlag är ihopräknad och visar att unionens parlamentariker var beredda att höja klimatmålen i alla fall ett steg.

Kommissionens förslag var att minska CO2-utsläppen med 55 procent, men parlamentet landade i 60 procent. Moderaterna röstade på den lägsta nivån. Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade för den högsta nivån 70 procent. Sverigedemokraterna vill helst att hela klimatlagen skrotas.

”Det är en seger att parlamentet visade kommissionen att deras förslag på nytt klimatmål till 2030  är  för lågt. Klimatlagen hade behövt vara ännu mer ambitiös, men ett mål på 60 procent är ändå ett steg framåt givet att det tidigare målet för EU låg på 40 procent”, kommenterar Pär Holmgren (mp), EU-parlamentariker.

”Det är ett mycket bra besked för Europa och för världen. Med 60 procent utsläppsminskning fram till 2030 så tar vi ett stort steg närmare att bli världens första klimatneutrala kontinent och att respektera Parisavtalet”, kommenterar S-parlamentarikern Jytte Guteland.

Socialdemokraterna röstade på 60 procent.