Den 14 december besöks Näringsutskottet av Inger Abrahamsson och Maria Wärnberg, ansvarig för omvärldsbevakning respektive stabschef på Svensk Energi. De är där för att organisera riksdagens nätverk för energi.
Samtidigt planerar Svensk Energis medlemmar Eon, Fortum och Vattenfall, att investera 100 miljarder på renoveringar av kärnkraftverken. Investeringarna är möjliga efter att Alliansen den 17 juni röstade igenom en proposition som innebär att det gamla förbudet mot att bygga ny kärnkraft revs upp. Det blev möjligt att bygga nya reaktorer där de tio gamla står nu.
 
Men energibolagen är frustrerade över att det i praktiken inte går att bygga nya kärnkraftverk. Det finns ingen överenskommelse över blockgränserna om energipolitiken. Energibolagen vågar inte ta risken att bygga nytt då de mycket kostsamma projekten skulle kunna stoppas vid ett regeringsskifte.
 
Därför står en bred politisk överenskommelse om kärnkraften högt upp på Svensk Energis agenda. Branschorganisationen tackade inte precis nej när den fick frågan att hjälpa till att driva riksdagsledamöternas energinätverk.

Maria Wärnberg, stabschef på Svensk Energi berättar.

– Vi fick ett önskemål för 1,5 år sedan från ledamöterna. De ville ha ett nätverk för att diskutera energifrågor. Vi fick frågan om vi ville vara med och hjälpa till. Det handlar om kunskapsuppbyggnad och information. Vi hade ett första möte i våras.
Svensk Energi ska bland annat förse riksdagsledamöterna med beslutsunderlag.
– En av våra viktigaste roller är att ta fram underlag och informera om energifrågor. Får vi frågan ställer vi upp, säger Maria Wärnberg.
Nätverket har sitt ursprung i näringsutskottet, men är öppet för alla riksdagsledamöter.
Genom att driva nätverket får Svensk Energi alltså tillgång till goda kontaktytor med personerna som fattar beslut om energipolitiken.
– Det är naturligtvis en del. Det är ett bra sätt att informellt träffa riksdagsledamöterna, säger Maria Wärnberg.
Kanske, underlättas rentav målet att nå en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken?
– Det går knappast till så. Det är klart att det är en oerhört viktig fråga för branschen att få långsiktiga spelregler. Men jag tror inte att detta är det mest effektiva sättet. Vår uppgift i nätverket handlar mer om långsiktigt kunskapsbyggande.
Det låter som ett drömupplägg för en lobbyorganisation som påverka riksdagsledamöterna.
– Ja, det är klart vi gärna ställer upp. Vi är ett bollplank. Men ledamöterna utformar agendan. Sedan hjälper vi till.
Svensk Energi har många tunga medlemmar, men dock inte vindkraftsbolagen.
– Vi har en del egen kompetens och vi samarbetar med dem, säger Maria Wärnberg.
Ansvariga för nätverket i näringsutskottet är Cecilie Tenfjord-Toftby (m) och Ann-Kristine Johansson (s). De håller som bäst med att förbereda nätverkets möte den 9 februari. Svensk Energi kommer.
– Det handlar i första hand om kunskapsinhämtning för oss riksdagsledamöter. Ska man fatta bra beslut är det bra om vi har en hög kunskapsnivå. Svensk Energi har ett brett kontaktnätverk, säger Cecilie Tenfjord-Toftby. 
Hon ”utgår ifrån att Svensk Energi ser en nytta av att de får ut sin information till beslutfattare”.
– De är en branschförening. Vi är beslutsfattare. Detta är vi mycket medvetna om.
Cecilie Tenfjord-Toftby betraktar Svensk Energi som en ”viktig samarbetspartner”.
– Vi vill använda deras nätverk. De kommer med förslag på vilka som ska komma på våra möten. Men det är viktigt att det blir balans och inte ett nätverk för bara kärnkraftslobbyn.
Svensk Energi har en väldigt stor kontaktyta.
Cecilie Tenfjord-Toftby inser att Svensk Energi jobbar för en blocköverskridande energiuppgörelse.
– Självklart. Det är Svensk Energis roll. Jag har inga politiska problem med att hämta kunskap från branschen. Sedan vill jag också ha en bred överenskommelse.
– Det är möjligt att Svensk Energi har en dold agenda. Men jag känner mig trygg i det här och ser inga problem, säger Ann-Kristine Johansson (s).
Men det är lobbyorganisationen Svensk Energi som driver riksdagens nätverk för energipolitik?
– Ja, det kan man säga. Men det här gör Skogsindustrierna och Bil Sweden också, och det har aldrig blivit ifrågasatt.
 Research Camilla Aronsson
 
Läs en längre version och en extra artikel om pr-konsulternas lobbybesök regeringskansliet i nummer 3 av Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief.