Petroleum- och biodrivmedelsbranschen tar fram en så kallad färdplan för klimatneutralitet till år 2045. Ska det lyckas krävs att regeringen agerar. Kraven presenteras bland annat i en rosa tidning bestående av döda träd, Dagens Industri.

Det är Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) som tillsammans med det statliga initiativet Fossilfritt Sverige som har fram färdplanen. Den ska bli klar i ”början av” 2020. Men SPBI behöver hjälp från regeringen enligt följande:

* Säkerställa teknikneutralitet i styrmedlen för energi till transporter.

* Utse en biodrivmedelskommission som säkrar att klimatmålen nås utan att konkurrenskraft försvagas och utan att försörjningen äventyras.

* Förenkla regelverk och korta tiden för tillståndsärenden så att produktion och användning av hållbara biodrivmedel kan öka.

* Skapa tydliga riktlinjer för näringslivets roll och specifikt branschens uppgift i Sveriges totalförsvar.

* Ta en större plats på den europeiska arenan och ”ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa”.