Statliga Fossilfritt Sverige och drivmedelsbranschen har kommit fram till en ”färdplan” över hur drivmedlen ska bli klimatneutrala senast år 2045.

Det är Fossilfritt Sverige och Svenska Petroleum och Biodrivmedel institutet, SPBI som har kommit överens om en färdplan. Den säger att 70 procent av klimatmålen ska vara uppnådda år 2030 genom en ”elektrifiering i transportsektorn” samt genom ”stora investeringar i insamling, lagring och återanvändning av koldioxid”.

Färdplanen tar upp ett antal avgörande områden där en dialog med politiken är avgörande.

* En biodrivmedelskommission som ska säkra att klimatmålen nås med bibehållen konkurrenskraft.

* Förenklade regelverk och snabbare tillståndsprocesser när anläggningar ska byggas om/ut.

* Tydliga riktlinjer för näringslivets roll.

* Regeringen ”måste ännu mer stå upp för hållbara biodrivmedel och råvaror i Europa”.

* En fastlagd takt för hur koldioxidutsläppen ska minska i bensin respektive diesel med kontinuerliga kontrollstationer.