Omsättningen ökade med 22 procent till 90 miljoner kronor. Fortsätter ökningstakten passerar Diplomatgruppen 100 miljonersvallen innevarande räkenskapsår, 2018.

Byråintäkten rensat på interna koncerninterna elimineringar ökade med 15 procent till 64 miljoner kronor.  

– Det känns som om vi har ett väldigt bra momentum och det är väldigt roligt, säger Oscar Hyléen, vd för Diplomatgruppen.
Han utvecklar:
– Vi befinner oss i en tydlig tillväxtfas och har fortsatt att ta marknadsandelar under 2017. Vi vill ständigt utveckla våra tjänster och vår förmåga att möta kunders behov av kommunikationsrådgivning.

I vilka delar av gruppen ser ni tillväxt?
– Vi drar nytta av att det sker en omställning på marknaden för kommunikationsrådgivning där vi upplever att uppdragsgivarna frågar efter en större bredd och en rejäl digital förmåga. Det ser vi i alla delar i gruppen.