I kategorin kommunikationsinsatser och kommunikationsrådgivning deltog fem byråer:

Prime
Intellecta
Gullers Grupp
Differ
Ahead

Gullers hoppade av sista ledet i upphandlingen på grund av prispress (se länk).

Regeringskansliet valde två byråer, i rangordningen

1 Intellecta
2 Ahead

När det gäller utveckling och förvaltning av digitala tjänster deltog fyra byråer:

Twoday
HiQ
Consid
Intellecta AB

Även här vann Intellecta med HiQ som tvåa.

 

Hela tolv byråer ville vinna uppdraget inom produktion av webbfilm:

Populate
Mediemerah
Mbrace
Digitalstudion
Digital stories Stockholm
Differ Strategy Consulting
Designbyrån Yvonne
Crisp Film
Content Innovation
BNC Brand New Story
Anna & Hanna
Ahead

Här valde Regeringskansliet en byrå, Populate.

 

Fem byråer deltog i kategorin live-producerade webbsändningar:

Twenty Studios
Mediemerah
Mbrace
Digitalstudion
Activeled

Här gick Mbrace vinnande ur upphandlingen.