Regeringen angav som anledning till den förkortade mandatperioden att lärosätena behöver ha rätt kompetens på i styrelserna givet det säkerhetspolitiska läget. Protesterna från rektorerna vid universiteten och högskolorna läte inte vänta sig. I en skrivelse till regeringen skriver de:

”Vår huvudsakliga kritik är det principiellt problematiska med en ökad politisk styrning över vilka som ges förtroende att sitta i lärosätenas styrelser”.

Rektorerna påpekar att regeringen ifrågasätter ett fungerande system och i stället väljer ”att på tämligen kort tid, genom en ytterst oklar process, pröva om de utsedda ledamöterna har den kompetens som utifrån politikens utgångspunkter behövs i lärosätesstyrelserna”.

Och vidare:

”En sådan ordning kan leda till betydligt mer politiserade styrelser och skulle i så fall utgöra en utomordentligt farlig utveckling”.

Johannes Hylander, pr-konsult vid New Republic, har utsetts till styrelseledamot vid Högskolan i Dalarna.

Han ger via mejl sin över uppståndelse över regeringens besked om att kortade mandatperioderna för externa ledamöter:

”All styrning av lärosätena, såsom utnämnande av styrelser, förtjänar att granskas och diskuteras. Lärosätena är förvaltningsmyndigheter och lyder direkt under regeringen, men med vissa utökade friheter. Teoretiskt skulle dock regeringen kunna avsätta alla styrelser och rektorer med ett par enkla beslut. Så ur ett juridiskt perspektiv är svenska lärosäten betydligt mindre fria än vad som är fallet i många andra länder. Men dessa möjligheter har tillämpats med hyfsad försiktighet oavsett politisk färg. Varje mandatperiod blir det dock någon fråga som blossar upp. Och det är helt i sin ordning. Högskolan ska vara fri och behöver därför säga ifrån. Samtidigt är det ju regeringens och riksdagens ansvar att styra hur de omkring 80 miljarder som går till sektorn varje år ska fördelas mellan forskningsråd, lärosäten och så vidare”.

Här är regeringens nya ledamöterna för de tyngsta universiteten och högskolorna:

Uppsala universitet
Styrelseordföranden Casten Almqvist (ny), tidigare vd för TV4
Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin
Generaldirektören Björn Eriksson
Generaldirektören Agneta Karlsson (ny)
Professor Aarno Palotie
Advokat Anne Ramberg (ordförande)
Professor Sven Stafström (ny)
Förbundsdirektören Åsa Zetterberg (ny), förbundsdirektör TechSverige

Lunds universitet
Lagmannen Gudrun Antemar
Ekonomichefen Ingrid Bengtsson-Rijavec
Universitetslektorn Magnus Christiansson (ny)
Verkställande direktören Tom Erixon (ny), vd Alfa Laval
Seniorekonomen Pernilla Johansson (ny)
Forskningsentreprenören Torbjörn Lundahl
Professor Jens Oddershede
Före detta generaldirektören Ingrid Petersson (ordförande) (ny)

Göteborgs universitet
Verkställande direktören Christina Björklund
Före detta rektorn Romulo Enmark (ny)
Docent Maja Fjaestad (ny)
Doktor Johan Hyllner (ny)
Civilingenjören Peter Larsson (ordförande)
Seniora rådgivaren Ann-Sofi Lodin
Länsöverdirektören Lisbeth Schultze (ny)

 

Stockholms universitet
Seniorekonomen Robert Bergqvist (ny)
Verkställande direktören Erik Brandsma
Generaldirektören Christina Gellerbrant Hagberg (ny)
Styresmannen Sanne Houby-Nielsen
Universitetsrektor Tiit Land
Före detta stadsdirektören Ingela Lindh (ny)
Före detta justitierådet Mats Melin (ordförande)
Professor Tuula Teeri

 

Umeå universitet
Före detta statsrådet Anna Ekström (ordförande) (ny)
Vice presidenten Sandra Finér (ny)
Länsrådet Lars Lustig
Verkställande direktören Pär Lärkeryd, vd Norra Skog
Professor Eva Malmström Jonsson (ny)
Professor Kennet Ruud (ny)
Professor Sverker Sörlin (ny)
Professor Gunilla Westergren Thorsson (ny)

 

Linköpings universitet
Generalsekreteraren Dilsa Demirbag Sten
Verkställande direktören Hans Holmström (ny), vd Siemens
Konsulten Magnus Höij (ny), pr-konsult
Före detta riksdagsledamoten (m) Betty Malmberg (ny)
Före detta universitetsdirektören Staffan Sarbäck
Administrative direktören Stig Slørdahl
Överantikvarien Susanne Thedéen (ordförande, ersätter Lena Sommerstad)
Chefen Ulrika Unell


Karolinska institutet
Polismästaren Carin Götblad
Professor Sophia Hober
Generaldirektören Carin Jämtin
Direktören Sarah McPhee (ny), styrelsemedlem i bland annat Klarna och Bure.
Professor emeritus Jan Nilsson (ny)
Professor Ingemar Petersson
Vice rektorn Björn Stensaker
Docent Göran Stiernstedt (ordförande)


Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Professor emerita Katarina Eckerberg (ny)
Professor Bjarne Foss
Styrelseledamoten Kirsti Gjellan (ny), chef inom Pfizer
Direktören Anna Haupt (ny), chef för investeringar på Industrifonden
Verkställande direktören Christian Levin, vd Scania
Generaldirektören Thomas Persson (ny)
Professor Mia Rönnmar (ny)
Landshövdingen Johan Sterte, ordförande (ny)


Luleå tekniska universitet
Universitetslektor Sara Bjärstorp
Forskningschefen Magnus Frodigh (ny), forskningschef på Ericsson
Seniorrådgivaren Eva Hamilton, ordförande
Verkställande direktören Tobias Hansson (ny), vd Hitachi
Vice vd Niklas Johansson (ny), LKAB
Professor Sigbritt Karlsson (ny)
Kommundirektören Kajsa Myrberg (ny), Norrbottens kommuner
Före detta statssekreteraren (s) Roger Mörtvik (ny)

Karlstads universitet
Professor Fredrik Almqvist (ny)
Professor emerita Pam Fredman (ordförande)
Verkställande direktören Anders Fredriksson (ny), vd Löfbergs
Före detta rådsdirektören Ann Fust (ny)
Fabrikschefen Mikael Liljestrand (ny)
Rektor Minna Martikainen (ny)
Generalsekreteraren Stefan Olsson (ny)
Ordföranden Victoria Svanberg, storägare i NWT-koncernen

Linnéuniversitetet
Professor Göran Broman (ny)
Professor Johan Eklund (ny), chefsekonom, Sydsvenska Handelskammaren
Civilingenjören Nils Eriksson
Andre vice ordföranden Anders Henriksson
Verkställande direktören Beatrice Kämpe Nikolausson (ny) ,vd Länsförsäkringar
Före detta landshövdingen Maria Larsson (ordförande)
Utvecklingsansvarige Sara Meunier
Före detta generaldirektören Karin Röding

Örebro universitet
Verkställande direktören Jonas Albertson (ny), vd Epiroc
Generalsekreteraren Cissi Billgren Askwall
Styrelseordföranden Kerstin Lindberg Göransson (ny), ordförande i Sveaskog
Före detta universitetskanslern Lars Haikola (ordförande)
Professor Sari Ponzer
Professor Oddrun Samdal (ny)
Direktören Rickard Simonsson (ny), regiondirektör i Region Örebro
Professor Mats Tysklind

 

Mittuniversitetet
Professor Mats Benner
Verkställande direktören Oliver Dogo (ny), vd Handelskammaren MittSverige
Konsulten Anita Johansson
Landshövdingen Helene Hellmark Knutsson (ny), ordförande, tidigare statsråd (s)
Professor Helena Lindholm (ny)
Professor Charlotte Platzer Björkman
Verksamhetschefen Peter Mattsson (ny), Riksidrottsförbundet
Generaldirektören Håkan Wirtén

 

Malmö universitet
Professor Jonna Bornemark
Styrelseordföranden Joel Eklund
Förbundsordföranden Heike Erkers (ny), förbundsordförande SSSR
Verkställande direktören Petter Hartman
Kommunalrådet Roko Kursar
Verkställande direktören Stephan Müchler, vd Sydsvenska handelskammaren
Professor Harriet Wallberg
Generaldirektören Olivia Wigzell (ordförande)

 

Mälardalens universitet
Forskningsdirektören Mikael Dahlgren
Professor Anna Dubois (ny)
Avdelningschefen Eva Durhán, ordförande (ny), avdelningschef vid Skolverket,
Juris doktorn Samuel Engblom (ny), tidigare statssekreterare (s) och samhällspolitisk chef på TCO
Verkställande direktören Gunvor Kronman
Verkställande direktören John Rune Nielsen (ny), vd för VD för klimat- och miljöinstitutet NIL
Konsulten Monika Samuelsson (ny)
Chefen Emma Verner (ny), chef på Volvo Construction

Blekinge tekniska högskola
Professor Lena Abrahamsson
Hälso- och sjukvårdschefen Nasim Bergman Farrokhnia
Före detta förvaltningschefen Anders Lundgren
Professor Sebastiaan Meijer
Professor Lars Niklasson (ordförande)
Chefen Helena Olá
Verkställande direktören Klas Wåhlberg
Verkställande direktören Louise Östlund

 

Konstfack
Verksamhetsutvecklaren Anusha Caroline Andersson
Regionale utvecklingsdirektören Magnus Aspegren (ordförande)
Konstnären Oscar Guermouche
Professor Stefan Jonsson (ny)
Verkställande direktören Karin Lundh
Museichefen Katarina Pierre (ny)
Professor Mårten Schultz
Före detta generaldirektören Sven-Eric Söder (ny), tidigare S-politiker

 

Konsthögskolan
Universitetsdirektören Therése Iveby Gardell
Verkställande direktören Ewa Kumlin (ordförande)
Bildkonstnären Matts Leiderstam
Generaldirektören Per Olsson Fridh (ny), generaldirektör Folke Bernadotteakademin, tidigare biståndsminister (mp)
Konsulten Anna Serner
Chefsintendenten Dragana Vujanovic Östlind
Affärs- och fastighetsutvecklaren Erik Westin
Rektor Karina Ericsson Wärn (ny)


Södertörns högskola
Före detta landshövdingen Minoo Akhtarzand (ordförande)
Professor Åke Ingerman
Utredaren Jenny Johannisson
Vicerektorn Gro Kvarnli Dæhli (ny)
Forsknings- och innovationsstrategen Olle Samuelson
Professor Staffan Scheja
Forskningsdirektören Mats Ulfendahl
Utredaren Ebba Östlin