Blanda Varandra-stipendiet delas ut för tredje året i rad till personer eller projekt som på ett ”inspirerande och nyskapande” sätt arbetar för integration och mångfald bland barn och unga i Stockholmsregionen.
Stipendiet ligger på 200 000 kronor. Fyra får dela på stipendiet.
 
Louise Demervik, jobbar med ungdomar som hamnat på glid i Boo församling och projektet Våga Va Dig Själv.
 
Emelie Johansson, jobbar med  Fredagsfys och samarbetar med En frisk generation.
 
Omar Al Zankah, har tillsammans med Lernia utvecklat en app som ska hjälpa/stödja nyanlända med ”allt från kontakter med myndigheter till hur man köper en biljett i tunnelbanan”. Han arbetar även med Welcome App, som ska få svenskar att äta lunch med nyanlända. Målet är 10 000 luncher innan valet i höst.
 
Elie Gerges, är klubbchef inom Järfälla Basket samt driver två projekt som ”möjliggör för barn i Järfälla kommun och även i kranskommuner att få umgås och göra meningsfulla och roliga saker på sin fritid”.