Bonnier News, som äger och driver medier som Dagens Samhälle, Dagens Nyheter, Dagens Industri och Dagens Media, lägger ner Almedalsveckans kanske mest omtalade fest, DJ Battle.  Maja Florin, eventchef på Bonnier News berättar om orsaken.

DJ-battle har arrangerats av Dagens Media de senaste tio åren och utvecklats till kanske Almedalsveckans med omtalade event. Nu lägger dock Bonnier News ner DJ Battle.

Varför?

– Dagens Media är ett b2b-varumärke (business to business) medan DJ-battle är ett ganska allmänt hållet evenemang som inte direkt vänder sig till Dagens Media målgrupp, säger Maja Florin.

Men var inte DJ-battle en bra affär?
– Nej inte speciellt, tyvärr. Men det ar säker varit det, säger Maja Florin och lägger till:

– DJ-battle är ett stort och roligt event, men allt har sin tid och jag tror andra kan driva den här typen av event bättre.  Vi måste satsa på det vi ser är bäst för våra varumärken.