Först skulle den göras om. Nu stoppar Region Stockholm upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö, värd 2,2 miljarder kronor.

Det är corona-pandemin som har fått Region Stockholm att stoppa upphandlingen av Framtidens vårdinformationsmiljö. Även regionfullmäktiges beslut från 2017 om att göra affären upphör att gälla.

”Vi har vänt på varje sten för att undersöka om upphandlingen ändå kan genomföras med en reviderad tidplan, men osäkerheterna kring pandemins effekter har varit för stora. Från regionledningen är vi dock tydliga med att ambitionen att genomföra denna viktiga investering kvarstår, och att planeringen för detta påbörjas så snart situationen i vården stabiliserats. För att förbättra vårdpersonalens digitala arbetsmiljö i väntan på detta, har jag också givit förvaltningen i uppdrag att använda programmets driftsmedel för att avhjälpa akuta brister i det nuvarande journalsystemet”, kommenterar Daniel Forslund (l), ordförande i Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott.