Trygghetsrådet (TRR) har den senaste veckan märkt en ökad efterfråga på 400 procent när det gäller att delta i seminarier bland uppsagda tjänstemän. TRR tar nu till digitalisering för att möta behoven när inga analoga möten kan hållas.

TRR ställer om från fysiska möten till digitala i arbetet med att stötta uppsagda tjänstemän, förtroendevalda och arbetsgivare inom privat sektor.

”Genom våra webbinarier får de arbetssökande värdefull information om vad som gäller när de ska söka nya jobb, något som kan vara särskilt värdefullt nu när många sitter isolerade hemma och är oroliga för sin arbetssituation”, kommenterar Lennart Hedström, vd på TRR.