Systemet heter Klartext och har tagits fram av Eidra. Realtidsanalyserna fick stort genomslag under Almedalsveckans och kommenterades av bland annat SD-ledaren Jimmie Åkesson och M-ledaren och statsministern Ulf Kristersson.  Det har också använts som ”tjuvlapp” på middagar där talen har diskuterats, enligt Eidra.

Per Schlingmann tycker att verktyget verkar bra på att plocka ut vilka sakfrågor talen handlade om, men han är kritisk till ansatsen.

– Målet var att hitta ett objektivt sätt att förhålla sig till partierna, men där faller Eidra på eget grepp genom att klassa saker som ’valfläsk’. Det kunde ju ha använt ’vallöfte’ i stället.

I Klartext används även begreppet ”floskel”.

Valet av begrepp riskerar att sätta en bild av politiken, anser Per Schlingmann.

–  Begreppsapparaten de använder bekräftar en bild av politiken som lovar för mycket och inte håller vad den lovar. De bygger sitt verktyg på att politikerna inte utgår från idealism, de tittar på politiken med misstro.

Fredrik Holmén, ai-chef på Eidra, fick ta emot Per Schlingmans synpunkter direkt på ett seminarium under Almedalsveckan.

Ni är ett konsultbolag som debuterar i Almedalen och blir en snackis hos partiledarna. Vad betyder det för er?
– Det vet jag inte om jag vågar dra så stora växlar på. Men det är klart, vi vill ju verkligen vara med och driva stor förändring. Det är ju det som är Eidras idé. Almedalen är en fantastisk grogrund för det. Det är här som fröna sås, narrativet till förändringsagendan.

Eidras närmaste plan för Klartext är att ta med det till Norges motsvarighet till Almedalsveckan, Arendalsuka. Det finns också tankar på att ta fram versioner som myndigheter skulle kunna använda för att ”utvärdera regeringsuppdragen” eller versioner som kan användas på bolagsstämmor.

– Framför allt kommer vi att använda ai till att driva dialog. Det här är ett utforskande sätt att försöka förstå hur man gör det.

Genom att klassa vissa saker som ’floskler’ och ’valfläsk’, riskerar ni att stärka en bild av vad politiken är?
– Det är oavsiktligt. I kodbasen heter det ’vallöfte’ i stället för ’valfläsk’, faktiskt. Så nästa år kanske vi tar bort det.

Om man drar ut linjerna, om ni får ett starkt inflytande med den här typen av analyser, kan det ju påverka politikers sätt att utforma tal. Har ni tänkt kring det?
– Inte än. Jag har diskuterat det med några personer nära regeringsapparaten. Det var deras första spaning: ’nu måste vi tänka på det (Klartext) när vi utformar våra tal’.  Vi ser det mer som ett sätt att hjälpa folk att förstå det politiska samtalet, utan något störande narrativ, något som objektivt. Det är snarare dit vi vill gå.

Ni kan ju skapa en situation där ni skapar ai-washing, där politikerna tvättar sina tal så att de skapar en fin bild i ert ai?
– Ja, men det pågår redan nu. Det här är bara ett sätt att göra det snabbare och att partierna kan bli mer effektiva i sin kommunikation, säger Fredrik Holmén, och lägger till:

–  Jag försöker vara hoppfull och pragmatisk. Jag tänker att det här är ett verktyg där politikerna kan bli tydligare och effektivare,