Det har ju varit mycket diskussioner om hur kommunikationsbranschen ska agera visavi uppdrag som påverkar klimatet negativt. Bland driver Greenpeace frågan hårt. Är det något som du ser komma upp under COP27?

”På COP26 i fjol, pekade förhandlingarna för första gången ut en sektor som måste ändras: Energisektorn måste lämna de fossila bränslena bakom sig. Därifrån till att uttala hur kommunikationsbranschen ska agera är steget mycket långt. Men kritiken mot Coca-Cola som huvudsponsor, och att Greta Thunberg kallar hela konferensen för greenwash, höjer ribban för vilka som är godtagbara att jobba med. Själv jobbar jag intensivt med COP, men avstår från att åka dit för att inte bidra till att legitimera den egyptiska regimen”.

Antiklimatlobbyn kan tyckas ha svårt att presentera argument idag, men lyckas ändå till exempel med att lobba in naturgas som hållbart energislag i EU-taxonomin. Hur går det till?
På COP27 är antalet lobbyister från oljeindustrin långt fler än i fjol, uppemot 600, samtidigt som miljörörelsens företrädare är färre. Det kan förstås påverka viljan att gå snabbare fram, men på COP förhandlas egentligen inte om energislag, utan varje land får själv i sina Nationally Determined Contributions bestämma sina klimatmål och hur de ska nås.  Men huvudfienden i klimatarbetet är kol och olja, och alla som kan utmåla sig som en del av att ersätta dessa ser sin chans att verka vara good guys. Här har vi kärnkraften och den fossila naturgasen, som så gott de kan försöker komma in i nationella planer och EU-dokument”.

Bränslebolagen gör ju storvinster på fossila produkter, men säger att de ska bli förnybara, hur får de ihop de här olika delarna?
Just bränslebolagens övervinster är en av FNs generalsekreterare António Guterres huvudpunkter på COP. Om de beskattas minskar lönsamheten att hålla på med det vi ska bort från, samtidigt som vi kan få pengar för att klimatanpassning, som ju i grunden behövs mycket på grund av fossilbolagens verksamhet. Det blir inget formellt beslut på COP, men eftersom EU-kommissionen driver en liknande linje, får vi nog se en slags ’coalition of the willing’ som jobbar vidare med frågan.

Vilka företag, organisationer  och aktörer lobbar mest mot klimatet skulle du säga?
Förut kunde man peka ut hela branscher, som fordons- och oljebranschen. Men nu är bilden mer komplex: Smarta oljebolag inser att framtiden finns i andra sektorer och utnyttjar att de kan energi till att ta för sig i omställningen, och alltfler biltillverkare inser att det går att ta bättre betalt för morgondagens elbilar än gårdagens fossiler. Kolkraften är räddningslöst förlorad, så den sektor som kanske framför allt vädrar morgonluft är just naturgasen – USA och flera länder i Mellanöstern ser en ny marknad dels för att ersätta rysk gas, dels för att ersätta kol och olja. Fossil gas är bättre för klimatet än kol och olja, men så bråttom som vi har i klimatfrågan, så räknar jag ändå deras arbete som anti-klimat”.

Diskuteras någon reglering/lagstiftning/annat för att få stopp på antiklimatlobbyn?
Fjolårets COP i Storbritannien förbjöds att ha fossila sponsorer, men det gäller inte i år. Huvuddelen av ländernas positioner i förhandlingarna bestäms långt innan COP, så att enbart begränsa deras inflytande eller medverkan på COP skulle inte vara så effektivt. Jag ser nog oljeländerna som långt värre än oljebolagen. Medan Exxpon och Chevron bara kan lobba i korridorerna, kan Saudiarabien bromsa eller rentav stoppa varenda förhandling, eftersom alla beslut tas i konsensus.  Det viktigaste man kan göra är att få omställningen lönsam, så att fossilindustrin inte längre kämpar emot – ungefär som bilindustrin nu ser affären i att erbjuda elbilar.

Vilket inflytande har antiklimatlobbyn, bedömer du?
Inflytandet har paradoxalt nog ökat på senare år, eftersom det krävs en så oerhört stor och snabb omställning av energisektorn så måste vi få med oss intressenterna för kol, olja och gas. Dessutom kan ju länder med en stark fossilindustri blockera alla beslut om de är missnöjda med dem – därför är arbetet kring ”just transition” så viktigt men knepigt. På samma sätt som EU måste hitta sätt att få kollandet Polen med på omställningen, måste de globala klimatförhandlingarna hålla de stora fossilstaterna rimligt nöjda”.

Några svenska företag / aktörer som utmärker sig under COP27 ?
Många har i år valt att stanna hemma, dels för att Greta Thunbergs bojkott ökar risken för varumärket att vara på plats i en hårdför diktatur som Egypten, men också för att det ett COP i Storbritannien för många är mer intressant ur marknadsföringssynpunkt än Egypten. Någon blev nog också besviken på att COP27 valde Coca-Cola som huvudsponsor, det ökar inte värdet av att synas där som klimatengagerat företag. Statsministern lyfte när han var på COP fram Fossilfritt Sveriges nätverk av företag och deras klimatfärdplaner, vilket dels är intressant för omvärlden som bör kunna ta efter den framgångsrika metodiken, dels inrikespolitiskt eftersom Ulf Kristersson knappast skulle ha hyllat Fossilfritt Sverige om regeringen tänkt lägga ner det.