Coops nya klimatmål gäller utsläpp som inom alla butiker, terminaler, kontor, transport, inom onlinehandel samt när produkter produceras. Samtliga mål ska uppnås till 2026 med 2019 som basår.

Coops nya klimatmål
* 50 procent minskning av utsläpp av växthusgaser från egen verksamhet.

* 25 procent minskning av utsläpp av växthusgaser från indirekt verksamhet, som transporter och reklamutskick.

* 67 procent av Coops leverantörer ska ha satt egna klimatmål i enlighet med Science Based Targets senast 2026.

25 procent minskning av klimatpåverkan från maten Coop säljer.

”Att erbjuda hållbart producerad mat i en verksamhet med så litet klimatavtryck som möjligt är en strategisk prioritering för Coop”, kommenterar Charlotta Szczepanowski, kvalitets- och hållbarhetschef för Coop Sverige.

Hon berättar vidare:

”Vi ska fortsatt minska vår klimatpåverkan inom alla områden men vi kommer framöver att lägga extra fokus på där vi gör störst skillnad, nämligen inom vilka varor vi säljer”