Det är pr- och kommunikationsbyrån Aspekta som tillsammans med pr-byrån Progress har vunnit upphandlingen, som en av fem leverantörer. Avtalet gäller från 1 juni 2022 till 1 juni 2024 med möjlighet till förlängning i två år. I uppdraget ingåräven leveranser till bolagen Invest in Skåne, Tourism in Skåne AB och Film i Skåne.

”Vi ser nu fram emot framtida uppdrag för regionen. Vi är tacksamma för den höga utvärderingen och förtroendet som Region Skåne gett oss”, kommenterar Thomas Pålsson, konsult och partner för Aspekta.

De övriga byråerna som vann uppdraget är New Republic, Gullers och Prime.

Region Skånes upphandling har formen förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att de fyra vinnande konstellationerna tävlar om kommande uppdrag.