Prime kommer etta i Skatteverkets upphandling av kommunikationsbyråer.  Prime följs av Gullers Grupp och Intellecta (Springtime-Intellecta).
När det gäller digitalbyrå vinner it-bolaget Knowit medan Prime kommer tvåa med Tietoevry som trea.

Upphandlingen kan fortfarande överklagas när detta skrivs.