Ulf Berg tvingades bort som vd för Business Sweden bland annat efter att en visselblåsare hade berättar om allt för omfattande kostnader för internrepresentation och resor.
 
– Vi har tittat igenom internrepresentationen, men har inte hittat något att anmärka på, säger Business Swedens styrelseordförande Bo Dankis.
Återstår av granskningen är 55 000 kronor i taxikostnader. Det rör sig om kostnader mellan bostaden utanför Göteborg till flygplatsen Landvetter och Göteborgs centralstation.
– Vi vill att han preciserar vad det rör sig om för resor. Vi vill bara vara övertygade om kostnaderna är hänförliga till tjänsteresor. Det här är en principfråga.

 

Vad händer annars på Business Sweden?
– Vi är i full gång med rekryteringen av en ny vd och ska börja annonsera nästa vecka. Vi har redan tagit emot en del intressanta spontananmälningar.