Debatt om järnvägsutbyggnad och höghastighetståg har tvingat de rälsbundna makthavarna att blir fullfjädrade opinionsbildare. Bombardier Transports vd Klas Wåhlberg är en av dem.
– Järnväg har blivit politiskt laddat, till och med polariserat mellan blocken, och då måste vi vara beredda att svara upp på dessa krav säger han.
Det har gått så snabbt att kanadensiska Bombardiers Sverige-bolag har fått snabbetablera en struktur för opinionsbildning:
– Att bygga upp ett opinionsarbete inser vi är viktigt eftersom vår framtid till stor del är beroende av politiska beslut. Därför behöver vi informera om hur viktig tågindustrin är för svensk konkurrenskraft och svensk arbetsmarknad.
Klas Wåhlberg är också ordförande i branschföreningen Swedtrain, Sveriges Järnvägsindustrier agerar också som lobbyist och påverkansgrupp. Swedtrain arbetar dels ensamt, men också i andra opinionsbildande nätverk exempelvis Future Rail Sweden, ett järnvägsövergripande samarbete, samt branschorganisationen Spårvagnsstäderna som lobbar för att förenkla investeringar och beslut av olika spårvägsprojekt.
– Det huvudsakliga syftet med detta lobbyarbete är att se till att den totala investeringsvolymen ökar. Kakan ska växa.
Men Bombardier behöver klara del av opinionsbildarjobb i egen regi. Opinionsbildningen har flera syften.
– Vi behöver ta en position som arbetsgivare. Vi har i dag 2 200 sysselsatta, men vi behöver rekrytera 200 personer per år. Vi har plats för 100-150 nya medarbetare per år under en femårsperiod.
Men Bombardier vill inte bara värva nya medarbetare via opinionsbildning.
– Vi är intresserade av att det tas ett beslut om höghastighetståg och beslut om att höja kapacitet. Vi känner att det är dags att ta nästa steg. Eller lek med tanken ”det är färdigutveckla” och att det inte blir fler långsiktiga investeringar.
Som vd får Klas Wåhlberg allt oftare jobba med opinionsbildning.
– För någon månad sedan skrev jag brev till Tobias Krantz, forskningsminister (fp). Om jag till exempel har en fråga om hur vi ska kunna anställa 50-60 personer Sverige för att byta signalsystem, då kör vi det i ett formellt med en förfrågan om ett möte. Får vi inget svar, följer vi upp det med samtal.
Klas Wåhlberg vill inte uppge hur mycket Bombardier lägger på opinionsbildning.
Bombardier jobbar med pr-byrån Andreasson PR.
 Läs en längre intervju med Klas Wåhlberg i veckomagasinet Veckans Brief..